κερόλιθος

ο
(ορυκτ.) ποικιλία τού ορυκτού σερπεντίνης.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. cerolite < cero- (πρβλ. κηρός) + -lite αντί τού ορθτ. *-lith[e] (πρβλ. λίθος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.